Henkilöreksiteriseloste

Rekisteriseloste


 

Henkilötietolaki (523/1999) 10§
Laatimispäivä 1. maaliskuuta 2012

1. Rekisterinpitäjä


 

Hietasmaa Oy

Pispalan Valtatie 133, 33270 Tampere
info ät-merkki hietasmaa piste fi (korvaa tekstit ät-merkki ja piste vastaavilla merkeillä)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


 

Niina Kannisto
Hietasmaa Oy
Pispalan Valtatie 133, 33270 Tampere

3. Rekisterin nimi


 

Hietasmaa verkkopalvelun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


 

Tietoja käytetään sähköpostitse tapahtuvaan luvalliseen suoramarkkinointiin. Tietoja voidaan myös käyttää käyttäjäsuhteen hallintaan, kehittämiseen sekä tilastointiin.

 

Käyttäjä voi koska tahansa tarkastaa hänestä rekisterissä oleva tiedot. Käyttäjä voi koska tahansa pyytää tietojensa poistamista rekisteristä ja tätä pyyntöä noudatetaan.

5. Rekisterin tietosisältö


 

Rekisteri sisältää henkilön nimen lisäksi sähköpostiosoitteen, syntymäajan, sukupuolen ja postinumeron. Osalta käyttäjistä rekisteri sisältää myös osoitteen ja puhelinnumeron.

6. Säännönmukaiset tietolähteet


 

Tiedot kerätään netissä järjestetyissä kilpailussa ja tutkimuksissa, jonne henkilö jättää itse omalla suostumuksellaan kohdassa viisi mainitut tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset


 

Käyttäjätietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta.

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA:n sisäisille kolmansille osapuolille, jos käyttäjän pyytämä toimi näin määrää. Esimerkkinä tietojen luovutuksesta on tarjouksen sivulla oleva tilausmahdollisuus, jossa käyttäjä tekee tilauksen kolmannelle osapuolelle.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet


 

Manuaalinen aineisto: Tietoja ei kerätä eikä talleteta manuaalisesti.

Koneellisesti käsiteltävät tiedot: Tiedot ovat suojatussa EU:n tai ETA:n alueella sijaitsevan kolmannen osapuolen ylläpitämällä palvelimella sijaitsevassa tietokannassa, jonne on rajoitettu ja salasanoin suojattu pääsy.